WYDARZENIA PROMOCYJNE

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2018

Sieciowanie na ludową nutę - 06.07.2017

W dniu 06 lipca 2017r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" brała udział w spotkaniu włączającym podmioty ekonomii społecznej w istniejące sieci i klastry Sieciowanie na ludową nutę w Skalbmierzu.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR.

XIX Championat Koni Małopolskich - 08.07.2017

W dniu 08 lipca 2017r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" uczestniczyła w imprezie plenerowej XIX Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR.