WYDARZENIA PROMOCYJNE

ROK 2023

ROK 2022

ROK 2021

ROK 2020

ROK 2019

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

Dożynki Powiatowe - Bejsce 2016

W dniu 28 sierpnia 2016r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" uczestniczyła w imprezie plenerowej Dożynki Powiatowe w Bejscach.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz o planowanych ogłoszeniach o naborach wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych, 1.1.5 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez kobiety, 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, 1.1.7 Rozwój działalności gospodarczych prowadzonych przez kobiety.

Skalbmierskie Babie Lato 2016

W dniu 31 lipca 2016r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" uczestniczyła w imprezie plenerowej Skalbmierskie Babie Lato - Przegląd Dorobku Kultury Wsi Polskiej w Skalbmierzu.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz o planowanych ogłoszeniach o naborach wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych, 1.1.5 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez kobiety, 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych, 1.1.7 Rozwój działalności gospodarczych prowadzonych przez kobiety.