WYDARZENIA PROMOCYJNE

ROK 2021

ROK 2020

ROK 2019

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2022

XI Święto Powiśla Dąbrowskiego, Targi Gospodarcze w Mędrzechowie 2022

W dniu 28 sierpnia 2022r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" uczestniczyła w imprezie plenerowej XI Święto Powiśla Dąbrowskiego, Dożynki Powiatowe i Targi Gospodarcze w Mędrzechowie.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR.

Dożynki Gminne w Czarnocinie - 21.08.2022

W dniu 21 sierpnia 2022r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" uczestniczyła w imprezie plenerowej Dożynki Gminne w Czarnocinie.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR.

Piknik z Produktem Polskim - 17.07.2022

W dniu 17 lipca 2022r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" uczestniczyła w imprezie plenerowej Piknik z Produktem Polskim - Bitwa Regionów w Skalbmierzu.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR.

XXII Championat Koni Małopolskich - 10.07.2022

W dniu 10 lipca 2022r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" uczestniczyła w imprezie plenerowej XXII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu w Opatowcu.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR.