WYDARZENIA PROMOCYJNE

ROK 2022

ROK 2021

ROK 2020

ROK 2019

ROK 2018

ROK 2016

ROK 2017

800-lecie Miasta Skalbmierz - 11.06.2017

W dniu 11 czerwca 2017r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" uczestniczyła w imprezie plenerowej 800-lecie Miasta Skalbmierz.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz o ogłoszeniach o naborach wniosków o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć 1.1.5 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych przez kobiety, 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna, 1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom.

XVIII Championat Koni Małopolskich - 09.07.2017

W dniu 09 lipca 2017r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" uczestniczyła w imprezie plenerowej XVIII Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR.

Skalbmierskie Babie Lato - 30.07.2017

W dniu 30 lipca 2017r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" uczestniczyła w imprezie plenerowej Skalbmierskie Babie Lato 2017 w Skalbmierzu.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR.

Dożynki Powiatowe 2017 - Rogów - 27.08.2017

W dniu 27 sierpnia 2017r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" uczestniczyła w imprezie plenerowej Dożynki Powiatowe - Rogów 2017 w Rogowie, gmina Opatowiec.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR.

Marchewkowe Święto 2017 - 03.09.2017

W dniu 03 września 2017r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" uczestniczyła w XIV edycji imprezy plenerowej Marchewkowe Święto - w Sielcu Kolonii, gmina Skalbmierz.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR.