WYDARZENIA PROMOCYJNE

ROK 2023

ROK 2022

ROK 2020

ROK 2019

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2021

Bejsce kiedyś, Bejsce dziś... - Bejsce - 22.08.2021

W dniu 22 sierpnia 2021r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" uczestniczyła w imprezie plenerowej "Bejsce kiedyś, Bejsce dziś..." w Bejscach.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR.

Piknik historyczny - Zakrzów - 18.07.2021

W dniu 18 lipca 2021r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" uczestniczyła w Pikniku historycznym "Bartosz Głowacki - bohater z naszej ziemi" w Zakrzowie.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR.

Promocja wydawnictwa - Zalipie - 16.07.2021

W dniu 16 lipca 2021r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" uczestniczyła w Uroczystej Promocji wydawnictwa "Sercem malowane - Dom Malarek w Zalipiu" w Zalipiu.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR.

XXI Championat Koni Małopolskich - 11.07.2021

W dniu 11 lipca 2021r. Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" uczestniczyła w imprezie plenerowej XXI Świętokrzyski Młodzieżowy Championat Koni Małopolskich w Opatowcu w Opatowcu.

Na stoisku promocyjnym można było uzyskać informacje na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz o zasadach przyznawania pomocy na realizację operacji w ramach LSR.