ARCHIWUM

ROK 2023

ROK 2023

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

W dniu 04. 12. 2023 roku (poniedziałek) o godz: 09:30 w Hotelu "Wiśniewski", Kraśniów 25, 28-520 Opatowiec, odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD "Perły Ponidzia".

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 04.12.2023 (poniedziałek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:15 - 15:15

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 24.11.2023 (piątek)
BIURO LGD NIECZYNNE (DZIEŃ WOLNY ZA 11 LISTOPADA)

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 30.10.2023 (poniedziałek)
oraz w dniach 02.11.2023 (czwartek) - 15.11.2023 (środa)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:30 - 11:30 oraz 15:30 - 19:30

Wyniki oceny wniosków - nabór nr 1/2023/G

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

informuje, iż zakończono ocenę wniosków grantowych, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia 1.2.8 Smart Villages
w terminie 11.09.2023r. - 25.09.2023r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

DO POBRANIA:

- Lista wybranych grantobiorców - otwórz

- Lista ocenionych grantobiorców - otwórz

- Protokół z posiedzenia Rady w terminie 23.10.2023r. - otwórz

- Lista wniosków grantowych spełniających warunki udzielenia wsparcia w ramach naboru: nr 1/2023/G - otwórz

- Lista członków Rady biorących udział w ocenie poszczególnych wniosków grantowych w ramach naboru: nr 1/2023/G - otwórz

- Rejestr interesów członków Rady - otwórz

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 20.10.2023 (piątek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:30 - 11:30 oraz 15:30 - 19:30

w dniu: 23.10.2023 (poniedziałek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:15 - 10:15 oraz 14:30 - 19:30

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: 02.10.2023 (poniedziałek), 05.10.2023 (czwartek), 06.10.2023 (piątek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:30 - 11:30 oraz 15:30 - 19:30

Spotkania Informacyjne / Szkolenia

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" informuje, iż w związku z ogłoszeniem o naborze wniosków od 11 września 2023r. do 25 września 2023r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięcia 1.2.8 Smart Villages na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" zainteresowanych możliwością pozyskania środków finansowych na opracowanie koncepcji Smart Village w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniach. Spotkania odbędą się w każdej z gmin należącej do LGD według poniższego harmonogramu.

Harmonogram spotkań w gminach:

12 września 2023 (wtorek)

Gmina Bolesław - Urząd Gminy, 33-220 Bolesław 68

Spotkanie informacyjne od 08:00 do 08:15

Szkolenie od 08:15 do 09:00

Gmina Mędrzechów - Urząd Gminy, 33-221 Mędrzechów 434

Spotkanie informacyjne od 09:15 do 09:30

Szkolenie od 09:30 do 10:15

Gmina Olesno - Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Leśna 11 A, 33-210 Olesno

Spotkanie informacyjne od 10:45 do 11:00

Szkolenie od 11:00 do 11:45

Gmina Gręboszów - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, Gręboszów 143, 33-260 Gręboszów

Spotkanie informacyjne od 12:15 do 12:30

Szkolenie od 12:30 do 13:15

13 września 2023 (środa)

Gmina Czarnocin - Urząd Gminy, 28-506 Czarnocin 100

Spotkanie informacyjne od 08:00 do 08:15

Szkolenie od 08:15 do 09:00

Gmina Bejsce - Gminny Ośrodek Kultury, 28-512 Bejsce 50

Spotkanie informacyjne od 10:00 do 10:15

Szkolenie od 10:15 do 11:00

Gmina Opatowiec - Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec

Spotkanie informacyjne od 12:00 do 12:15

Szkolenie od 12:15 do 13:00

Gmina Skalbmierz - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, ul. Stanisława Romanowskiego 1, 28-530 Skalbmierz

Spotkanie informacyjne od 16:00 do 16:15

Szkolenie od 16:15 do 17:00

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/2023/G

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno

ogłasza nabór wniosków nr 1/2023/G
o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach:

Przedsięwzięcia 1.2.8 Smart Vilages

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie:
od 11 września do 25 września 2023r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia", od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12.00 do 18.00, wtorek - piątek od 8:00 do 14:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 25 września 2023 roku o godzinie 18.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

- Ogłoszenie o naborze na realizację przedsięwzięcia 1.2.8 Smart Villages - otwórz

- Regulamin naboru wniosków nr 1/2023/G - przedsięwzięcie 1.2.8 Smart Villages - otwórz

- Załącznik 1 - Formularz Wniosku o powierzenie grantu (word) - otwórz

- Załącznik 1 - Formularz Wniosku o powierzenie grantu (pdf) - otwórz

- Załącznik 2 - Instrukcja wypełniania Wniosku o powierzenie grantu - otwórz

- Załącznik 3 - Procedura oceny i wyboru grantobiorców w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. - otwórz

- Załącznik 4 - Karta weryfikacji formalnej wniosku o powierzenie grantu na realizację zadań wynikających z projektu grantowego realizowanego w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. - otwórz

- Załącznik 5 - Regulamin Pracy Rady - otwórz

- Załącznik 6 - Kryteria wyboru grantobiorców - przedsięwzięcie 1.2.8 Smart Villages - otwórz

- Załącznik 7 - Wzór umowy powierzenia grantu na realizację projektu - otwórz

- Załącznik 8 - Formularz wniosku o płatność/sprawozdania z realizacji grantu - otwórz

- Załącznik do sprawozdania z realizacji powierzonego grantu - otwórz

- Oświadczenie RODO - otwórz

- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 - otwórz

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: od 23.08.2023 (środa) do 25.08.2023 (piątek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:30 - 11:30 oraz 15:30 - 19:30

Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo

W związku z koniecznością dokonania zmian w zapisach opracowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" na lata 2023-2027 (zmiany zaznaczono kolorem) przedstawiamy zaktualizowaną LSR do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi można wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - LSR 2023-2027", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - LSR 2023-2027" do dnia 09.08.2023r.

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: od 18.07.2023 (wtorek) do 19.07.2023 (środa)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:30 - 11:30 oraz 15:30 - 19:30

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: od 03.07.2023 (poniedziałek) do 04.07.2023 (wtorek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:30 - 11:30 oraz 15:30 - 19:30

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: od 13.06.2023 (wtorek) do 26.06.2023 (poniedziałek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:30 - 11:30 oraz 15:30 - 19:30

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 07.06.2023 (środa)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:30 - 11:30 oraz 15:30 - 19:30

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

W dniu 31. 05. 2023 roku (środa) o godz: 10.00 w Hotelu "Wiśniewski", Kraśniów 25, 28-520 Opatowiec, odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD "Perły Ponidzia".

Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo

Od kilku miesięcy wraz z mieszkańcami opracowujemy dokument Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" na lata 2023-2027. Jesteśmy już po spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Gromadziliśmy również dane prosząc mieszkańców o wypełnianie ankiet.

Obecnie zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych opracowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" na lata 2023-2027.

Uwagi można wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - LSR 2023-2027", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - LSR 2023-2027" do dnia 30.05.2023r. po uprzednim zapoznaniu się z dokumentem, który jest dostępny w Biurze LGD.

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniach: 09.05.2023 (wtorek) oraz 10.05.2023 (środa)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 11:30 - 19:30

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 21.04.2023 (piątek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:30 - 11:30 oraz 15:30 - 19:30

DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH

Szanowni Państwo!
Uprzejmie informujemy, że w dniach 12-14 maja 2023r. odbędą się Dni Otwarte Funduszy Europejskich organizowane przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej we współpracy z regionami wdrażającymi programy unijne. W tym roku przypada jubileuszowa X edycja. Podczas udziału w akcji beneficjenci PROW 2014-2020 oraz PO RYBY 2014-2020, będą mogli zaprezentować zrealizowane operacje oraz świadczone przez siebie usługi. Rejestracja uczestników możliwa jest do dnia 31 marca 2023 roku pod adresem poniżej:

Link do strony - KLIKNIJ TUTAJ

Wyniki oceny wniosków - nabór nr 1/2023

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych
w terminie 14.02.2023r. - 28.02.2023r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia protestu od decyzji Rady w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o wyniku oceny.

DO POBRANIA:

- Lista operacji wybranych - otwórz

- Protokół z posiedzenia Rady w terminie 13.03.2023r. - otwórz

- Lista operacji zgodnych z LSR które podlegały dalszej ocenie w ramach naboru: nr 1/2023 - otwórz

- Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru: nr 1/2023 - otwórz

- Rejestr interesów członków Rady - otwórz

Wyniki oceny wniosków - nabór nr 2/2023

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna
w terminie 14.02.2023r. - 28.02.2023r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia protestu od decyzji Rady w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o wyniku oceny.

DO POBRANIA:

- Lista operacji wybranych - otwórz

- Protokół z posiedzenia Rady w terminie 13.03.2023r. - otwórz

- Lista operacji zgodnych z LSR które podlegały dalszej ocenie w ramach naboru: nr 2/2023 - otwórz

- Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru: nr 2/2023 - otwórz

- Rejestr interesów członków Rady - otwórz

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 07.03.2023 (wtorek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:15 - 11:15 oraz 15:30 - 19:30

Konsultacje PROCEDURY (GRANTY)

Konsultacje Procedury wyboru i oceny grantobiorców

W związku ze zmianami Procedury wyboru i oceny grantobiorców przedstawiamy zaktualizowaną procedurę do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - Procedura wyboru i oceny grantobiorców", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Procedura wyboru i oceny grantobiorców" do dnia 09.03.2023r.

Konsultacje KRYTERIÓW (GRANTY)

Konsultacje Kryteriów wyboru grantobiorców

W związku ze zmianami Kryteriów wyboru grantobiorców przedstawiamy zaktualizowane kryteria do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru grantobiorców", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru grantobiorców" do dnia 09.03.2023r.

WARSZTAT REFLEKSYJNY

ZAPROSZENIE do udziału w organizowanym WARSZTACIE REFLEKSYJNYM dotyczącym realizacji LSR i działalności LGD.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD. Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 27 lutego 2023r., od godz. 10.00 w Biurze LGD "Perły Ponidzia" ul. Stanisława Romanowskiego 3, podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:
a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą ?
b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie ?
c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę ?
d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD ?
e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii ?
f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów ?
g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych) ?
h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR ?

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD oraz Państwa doświadczenia.

Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku, tj. 2023.

Swoje uczestnictwo w warsztacie prosimy potwierdzić telefonicznie (41 3529077) do dnia 24 lutego 2023r.

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/2023

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno

ogłasza nabór wniosków nr 1/2023
o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie:
od 14 lutego do 28 lutego 2023r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia", od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12.00 do 18.00, wtorek - piątek od 8:00 do 14:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 lutego 2023 roku o godzinie 14.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

- Ogłoszenie o naborze na realizację przedsięwzięcia 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych - otwórz

- Regulamin naboru wniosków nr 1/2023 - przedsięwzięcie 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych - otwórz

- Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. - otwórz

- Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. - otwórz

- Załącznik nr 2 Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. - otwórz

- Regulamin Pracy Rady - otwórz

- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz

- Kryteria wyboru operacji - przedsięwzięcie 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych - otwórz

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że operacja wykorzystuje innowacyjne rozwiązania - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że podejmie działalność w branży kluczowej dla rozwoju obszaru określonej w LSR - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że w okresie 3 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy nie wykonywał działalności gospodarczej - otwórz

- Oświadczenie RODO - otwórz

- Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz

WZORY WNIOSKÓW, UMÓW, INSTRUKCJE

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

- Wniosek o przyznanie pomocy (*.pdf) - otwórz

- Wniosek o przyznanie pomocy (*.xlsx) - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

- Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)(*.pdf) - otwórz

- Informacje dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy(*.pdf) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 5z)

- Biznesplan (wersja 5z)(*.pdf) - otwórz

- Biznesplan (wersja 5z)(*.docx) - otwórz

- Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4. (5z) (*.xlsx) - otwórz

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (5z) - otwórz

4) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

- Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 6z)(*.pdf) - otwórz

- Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 6z)(*.docx) - otwórz

- Załącznik nr 1 Biznesplan (*.pdf) - otwórz

- Załącznik nr 1 Biznesplan (*.docx) - otwórz

- Załącznik nr 2 wykaz działek (*.pdf) - otwórz

- Załącznik nr 2 wykaz działek (*.xls) - otwórz

- Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.pdf)- otwórz

- Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu/Informacja po realizacji operacji (*.xlsx)- otwórz

- Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.pdf)- otwórz

- Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (*.docx)- otwórz

- Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.pdf)- otwórz

- Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim/o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (*.docx)- otwórz

- Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.pdf)- otwórz

- Załącznik nr 6 Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (*.docx)- otwórz

5) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

- Wniosek o płatność wersja 5z (*.pdf) - otwórz

- Wniosek o płatność wersja 5z (*.xlsx) - otwórz

- Załącznik nr 2 Wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej (*.xlsx) - otwórz

- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.pdf) - otwórz

- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (*.xlsx) - otwórz

- Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu (*.pdf) - otwórz

6) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z)

- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność - otwórz

7) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO)

- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

- Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (*.xlsx) - otwórz

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (*.pdf) - otwórz

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 2/2023

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno

ogłasza nabór wniosków nr 2/2023
o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie:
od 14 lutego do 28 lutego 2023r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia", od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12:00 do 18:00, wtorek - piątek od 8:00 do 14:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 28 lutego 2023 roku o godzinie 14:00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

- Ogłoszenie o naborze na realizację przedsięwzięcia 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna - otwórz

- Regulamin naboru wniosków nr 2/2023 - przedsięwzięcie 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna - otwórz

- Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. - otwórz

- Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. - otwórz

- Załącznik nr 2 Weryfikacja zgodności operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. - otwórz

- Regulamin Pracy Rady - otwórz

- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz

- Kryteria wyboru operacji - przedsięwzięcie Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna - otwórz

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 - otwórz

- Oświadczenie (.pdf) - otwórz

- Oświadczenie (.docx) - otwórz

WZORY WNIOSKÓW, UMÓW, INSTRUKCJE

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy 5z (.pdf) - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (.xlsx) - otwórz

- Formularz wniosku o przyznanie pomocy 5z (.xlsx) - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących (.pdf) - otwórz

- Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy 5z (.pdf) - otwórz

- Informacja dla następcy prawnego/nabywcy ubiegającego się o przyznanie pomocy (.pdf) - otwórz

2) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 9z)

- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

- Umowa o przyznaniu pomocy (.docx) - otwórz

- Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) - otwórz

- Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.xlsx) - otwórz

- Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz

- Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.xls) - otwórz

- Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) - otwórz

- Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.docx) - otwórz

- Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.pdf) - otwórz

- Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (.docx) - otwórz

3) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

- Wniosek o płatność 5z (.pdf) - otwórz

- Wniosek o płatność 5z (.xlsx) - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) - otwórz

- Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (.pdf) - otwórz

Spotkania Informacyjne / Szkolenia

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" informuje, iż w związku z ogłoszeniami o naborach wniosków od 14 lutego 2023r. do 28 lutego 2023r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć 1.1.6 Tworzenie nowych podmiotów gospodarczych oraz 1.2.1 Infrastruktura rekreacyjna lub kulturalna na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń z obszaru Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" zainteresowanych możliwością pozyskania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniach. Spotkania odbędą się w każdej z gmin należącej do LGD według poniższego harmonogramu.

Harmonogram spotkań w gminach:

01 lutego 2023 (środa)

Gmina Bolesław - Świetlica w Budynku Wielofunkcyjnym, 33-220 Bolesław 129

Spotkanie informacyjne od 08:00 do 08:30

Szkolenie od 08:30 do 09:30

Gmina Mędrzechów - Urząd Gminy, 33-221 Mędrzechów 434

Spotkanie informacyjne od 10:00 do 10:30

Szkolenie od 10:30 do 11:30

Gmina Skalbmierz - Klub Senior+, ul. Plac M. Skłodowskiej-Curie 1, 28-530 Skalbmierz

Spotkanie informacyjne od 16:00 do 16:30

Szkolenie od 16:30 do 17:30

02 lutego 2023 (czwartek)

Gmina Gręboszów - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, Gręboszów 143, 33-260 Gręboszów

Spotkanie informacyjne od 08:00 do 08:30

Szkolenie od 08:30 do 09:30

Gmina Olesno - Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Leśna 11 A, 33-210 Olesno

Spotkanie informacyjne od 10:30 do 11:00

Szkolenie od 11:00 do 12:00

03 lutego 2023 (piątek)

Gmina Czarnocin - Urząd Gminy, 28-506 Czarnocin 100

Spotkanie informacyjne od 08:00 do 08:30

Szkolenie od 08:30 do 09:30

Gmina Bejsce - Gminny Ośrodek Kultury, 28-512 Bejsce 50

Spotkanie informacyjne od 10:00 do 10:30

Szkolenie od 10:30 do 11:30

Gmina Opatowiec - Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec

Spotkanie informacyjne od 12:00 do 12:30

Szkolenie od 12:30 do 13:30

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 24.01.2023 (wtorek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:15 - 11:15 oraz 15:30 - 19:30

Koncepcja Smart Villages

Zgodnie z dokumentem "Wspólna Polityka Rolna" przygotowanym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi nowym instrumentem realizowanym w ramach wsparcia będą przedsięwzięcia z zakresu inteligentnych wiosek (smart villagges).

Polska wieś może być nie tylko piękna, zaskakująca i inspirująca, ale także inteligentna. Koncepcją "smart village" interesuje się coraz więcej małych miejscowości. Nasze stowarzyszenie już wkrótce ogłosi nabór wniosków o przyznanie pomocy na realizację opracowania koncepcji Smart Villages na obszarze gmin LGD Perły Ponidzia. Koncepcje opracowane zostaną poprzez projekt grantowy, przy czym wysokość pojedynczego grantu, na sfinansowanie przygotowania jednej oddolnej koncepcji inteligentnej wioski wynosi 4 tys. zł.

Smart Village (pol. Inteligentna wieś) to idea rozwoju obszarów wiejskich z wykorzystaniem nowych technologii oraz pomysłów mieszkańców wsi. Inteligentne wsie to takie, w których technologie cyfrowe i przeróżne innowacje poprawiają jakość życia, zapewniają wyższy jego standard, a także usługi publiczne dla obywateli. W efekcie gwarantuje to lepsze wykorzystanie zasobów, mniejszy negatywny wpływ na środowisko, wszechstronny rozwój.

Koncepcja SV zawiera w szczególności:
- opis procesu opracowania koncepcji, w tym przeprowadzenia ze społecznością obszaru konsultacji wyników prac partnerstwa
- uproszczoną analizę SWOT obszaru objętego tą koncepcją,
- plan włączenia społeczności w późniejszą ewentualną realizację tej koncepcji, z uwzględnieniem roli sołtysa lub rady sołeckiej w tym procesie,
- listę projektów, które składać się będą na realizację tej koncepcji, uwzględniających komponent cyfrowy lub środowiskowy lub klimatyczny

NABÓR FISZEK PROJEKTOWYCH

Szanowni Państwo!
W związku z trwającym procesem tworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zapraszamy do przedstawienia propozycji projektów do realizacji na terenie Lokalnej Grupy Działania. Prosimy o zgłaszanie własnych projektów, takich które chcielibyście Państwo realizować sami lub w partnerstwach. Zebrane fiszki projektowe posłużą do opracowania celów i przedsięwzięć zawartych w LSR oraz określenia wskaźników i budżetu LSR, a także do przedstawiania swoich oczekiwań względem projektów wdrażanych za pośrednictwem LGD.

Wypełnioną fiszkę projektową (załącznik 1) można składać do dnia 08.02.2023 r. w następujących formach:
a) drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@perlyponidzia.pl wpisując w tytule "Fiszka projektowa - LSR".
b) drogą korespondencyjną na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul. Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem: "Fiszka projektowa - LSR".
c) bezpośrednio do Biura Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" w godzinach pracy biura.

Fiszki projektowe niepodpisane czytelnie imieniem i nazwiskiem, złożone w innej formie niż na załączonym formularzu lub po upływie wyznaczonego powyżej terminu pozostaną bez rozpatrzenia.

Zachęcamy do wypełnienia fiszek, ponieważ LSR jest tworzona oddolnie z udziałem lokalnej społeczności i Państwa głos ma wpływ na przedsięwzięcia, które zostaną zawarte w LSR. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych, wniesiecie Państwo wiele propozycji, które przyczynią się do zaspokojenia zgłaszanych potrzeb oraz wykorzystania potencjałów obszaru Lokalnej Grupy Działania, na który składają się gminy: Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno.

Fiszka projektowa (.docx) - KLIKNIJ TUTAJ

Fiszka projektowa (.pdf) - KLIKNIJ TUTAJ

Formularz fiszki projektowej można również otrzymać w biurze LGD.
W razie pytań prosimy o kontakt: tel.
41 3529077

BADANIE ANKIETOWE

BADANIE ANKIETOWE
NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
NA LATA 2023-2027
ETAP PLANISTYCZNY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) „Perły Ponidzia” obejmuje gminy: Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z wydłużającym się czasem ogłoszenia konkursu na wybór Lokalnych Strategii Rozwoju na lata 2023-2027 zwracamy się do Państwa z prośbą o zaangażowanie się w proces budowania LSR i wypełnienie ankiety, która pomoże w określeniu celów i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD. LGD „Perły Ponidzia” pragnie opracować Lokalną Strategię Rozwoju, która swoimi założeniami będzie odpowiadać potrzebom mieszkańców obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie planistycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych. Ankieta ma charakter anonimowy.

Aby wypełnić ankietę - KLIKNIJ TUTAJ

Klauzula RODO - KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 31.01.2023 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD "Perły Ponidzia", adres: ul. Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

W dniu 11. 01. 2023 roku (środa) o godz: 09.30 w Hotelu "Wiśniewski", Kraśniów 25, 28-520 Opatowiec, odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD "Perły Ponidzia".

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

w dniu: 05.12.2022 (poniedziałek)
BIURO LGD CZYNNE W GODZINACH: 07:15 - 15:15