KONSULTACJE

Konsultacje PROCEDURY

Konsultacje Procedury oceny i wyboru operacji

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” zaprasza do konsultacji projektu Procedury oceny i wyboru operacji dotyczącej wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie 2023-2027.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - Procedura oceny i wyboru operacji", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Procedura oceny i wyboru operacji" do dnia 03.05.2024r.

Konsultacje KRYTERIÓW

Konsultacje Kryteriów wyboru operacji

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” zaprasza do zapoznania się z Kryteriami wyboru operacji dotyczącymi wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie 2023-2027.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru operacji", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru operacji" do dnia 03.05.2024r.

Konsultacje PROCEDURY (GRANTY)

Konsultacje Procedury wyboru i oceny grantobiorców

Lokalna Grupa Działania „Perły Ponidzia” zaprasza do konsultacji projektu Procedury wyboru i oceny grantobiorców dotyczącej wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju w okresie 2023-2027.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - Procedura wyboru i oceny grantobiorców", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Procedura wyboru i oceny grantobiorców" do dnia 03.05.2024r.

Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo

W związku z koniecznością dokonania zmian w zapisach opracowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" na lata 2023-2027 (zmiany zaznaczono kolorem) przedstawiamy zaktualizowaną LSR do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi można wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - LSR 2023-2027", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - LSR 2023-2027" do dnia 09.08.2023r.

Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo

Od kilku miesięcy wraz z mieszkańcami opracowujemy dokument Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" na lata 2023-2027. Jesteśmy już po spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Gromadziliśmy również dane prosząc mieszkańców o wypełnianie ankiet.

Obecnie zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych opracowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" na lata 2023-2027.

Uwagi można wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - LSR 2023-2027", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - LSR 2023-2027" do dnia 30.05.2023r. po uprzednim zapoznaniu się z dokumentem, który jest dostępny w Biurze LGD.