KONSULTACJE

Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo

W związku z koniecznością dokonania zmian w zapisach opracowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" na lata 2023-2027 (zmiany zaznaczono kolorem) przedstawiamy zaktualizowaną LSR do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi można wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - LSR 2023-2027", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - LSR 2023-2027" do dnia 09.08.2023r.

Konsultacje społeczne LSR na lata 2023-2027

Szanowni Państwo

Od kilku miesięcy wraz z mieszkańcami opracowujemy dokument Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" na lata 2023-2027. Jesteśmy już po spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Gromadziliśmy również dane prosząc mieszkańców o wypełnianie ankiet.

Obecnie zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych opracowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" na lata 2023-2027.

Uwagi można wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - LSR 2023-2027", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - LSR 2023-2027" do dnia 30.05.2023r. po uprzednim zapoznaniu się z dokumentem, który jest dostępny w Biurze LGD.