Witamy na Stronie Lokalnej Grupy Działania "PERŁY PONIDZIA"
 

OBSZAR LGD

GMINY

O NAS

WŁADZE LGD

DOKUMENTY LGD

ANKIETA MONITORUJĄCA

Wszyscy Beneficjenci, którzy uzyskali wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy działania "Perły Ponidzia" mają obowiązek dostarczyć/przesłać do siedziby LGD ankietę monitorującą
POBIERZ

DO POBRANIA

OGŁOSZENIA I KONKURSY

DANE LGD

 

 
 

 CHARAKTERYSTYKA OBSZARU OBJĘTEGO LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU

Lokalna Grupa Działania Perły Ponidzia jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego z terenu Miasta i Gminy Skalbmierz oraz gmin Bejsce, Bolesław, Czarnocin, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Opatowiec.

Całkowity obszar działalności LGD Perły Ponidzia obejmuje 489 km2.

Znajduje się na południe od stolicy województwa świętokrzyskiego - Kielc oraz w kierunku północno-wschodnim od stolicy województwa małopolskiego - Krakowa.

Cztery gminy przynależące do LGD leżą w województwie małopolskim i cztery w województwie świętokrzyskim.

Pierwsze cztery znajdują się w granicach administracyjnych powiatu dąbrowskiego, natomiast gminy województwa świętokrzyskiego - w granicach powiatu kazimierskiego.

Teren LGD Perły Ponidzia graniczy od zachodu z powiatem miechowskim, od północy z powiatami pińczowskim i buskim, od wschodu natomiast z gminami znajdującymi się w powiecie dąbrowskim - gminą Dąbrowa Tarnowska oraz gminą Szczucin. Od południa obszar LGD graniczy z powiatem tarnowskim.


czytaj więcej

/ STRONA GŁÓWNA /