Stowarzyszenie LGD "PERŁY PONIDZIA"

Stowarzyszenie zostało powołane w dniu 15 listopada 2007 r. w Kazimierzy Wielkiej przez kilkadziesiąt osób - przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, zainteresowanych realizacją niniejszej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stowarzyszenie pozostaje otwarte na nowych partnerów, którzy są zainteresowani aktywną realizacją niniejszej Strategii.

W dniu 15 listopada 2007r. ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia.

Na spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu 15 listopada 2007r. powołano także Komisję Rewizyjną w dniu 18września 2008r powołano Radę Stowarzyszenia LGD "Perły Ponidzia". Zarówno w przypadku Komisji, jak i Rady zadbano o zapewnienie w miarę równej reprezentacji dla czterech gmin i trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego.