ADRES BIURA: ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz --- BIURO CZYNNE: od poniedziałku do piątku W GODZ: 7:15 - 15:15
 

OBSZAR LGD

GMINY

O NAS

WŁADZE LGD

DOKUMENTY LGD

ANKIETA MONITORUJĄCA

Wszyscy Beneficjenci, którzy uzyskali wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy działania "Perły Ponidzia" mają obowiązek dostarczyć/przesłać do siedziby LGD ankietę monitorującą
POBIERZ

DO POBRANIA

OGŁOSZENIA I KONKURSY

DANE LGD

 

 
 Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność
LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA
"PERŁY PONIDZIA"

 Poniedziałek - 23. 05. 2016
  
W dniu
30. 05. 2016 roku

w Biurze LGD
w Skalbmierzu

odbędzie się
Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"
dotyczące przyjęcia zmian Kryteriów wyboru operacji, Kryteriów wyboru grantobiorców oraz Kryteriów wyboru operacji własnych.

 
PORZĄDEK POSIEDZENIA RADY
POBIERZ
 
DOKUMENTY
POBIERZ

 Poniedziałek - 09. 05. 2016
  
Konsultacje Kryteriów wyboru operacji, Kryteriów wyboru grantobiorców oraz Kryteriów wyboru operacji własnych

W związku z koniecznością dokonania zmian w zapisach LSR (plan działania, wskaźniki, budżet, plan komunikacji) wynikających ze zmiany kwoty dofinansowania następuje zmiana Kryteriów wyboru operacji, Kryteriów wyboru grantobiorców oraz Kryteriów wyboru operacji własnych. Przedstawiamy zaktualizowane kryteria do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru operacji, Kryteria wyboru grantobiorców oraz Kryteria wyboru operacji własnych ", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru operacji, Kryteria wyboru grantobiorców oraz Kryteria wyboru operacji własnych"
do dnia 23.05.2016r.
 
KRYTERIA WYBORU OPERACJI
POBIERZ
 
Formularz Konsultacji Społecznych KRYTERIA WYBORU OPERACJI
POBIERZ

 Poniedziałek - 09. 05. 2016
  
Konsultacje Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

W związku z koniecznością dokonania zmian w zapisach LSR wynikających ze zmiany kwoty dofinansowania przedstawiamy zaktualizowaną LSR do konsultacji.

Uwagi do dokumentu należy wnosić drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - LSR", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - LSR"
do dnia 16.05.2016r.
 
LSR 2014 - 2020
POBIERZ
 
Uzasadnienie
POBIERZ
 
Formularz Konsultacji Społecznych LSR
POBIERZ

 Wtorek - 01. 12. 2015
  
Szanowni Państwo,

Od kilku miesięcy wraz z mieszkańcami opracowujemy dokument Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Jesteśmy już po wielu spotkaniach konsultacyjnych. Gromadziliśmy również dane prosząc mieszkańców
o wypełnianie ankiet.

Obecnie zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych opracowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia".

Uwagi do dokumentu należy wnosić drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - LSR", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - LSR"
do dnia 07.12.2015r.
 
LSR 2014 - 2020
POBIERZ
 
Formularz Konsultacji Społecznych LSR
POBIERZ

 Wtorek - 01. 12. 2015
  

Spotkanie Zespołu ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 01.12.2015 r. o godzinie 8.00 w Domu Kultury
w Opatowcu odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Celem spotkania było:
Podsumowanie prac dotyczących tworzenia LSR.


 Poniedziałek - 30. 11. 2015
  
Zapraszamy do zapoznania się z zasadami wyboru operacji. Uprzejmie prosimy o uwagi.
 
ZASADY WYBORU OPERACJI
POBIERZ
 
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
POBIERZ
  

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - zasady wyboru operacji", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - zasady wyboru operacji"
do dnia 07.12.2015r.


 Poniedziałek - 30. 11. 2015
  
Szanowni Państwo,

Trwają ostatnie prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).

Kryteria wyboru operacji są elementem LSR według którego oceniane będą wnioski złożone na realizację operacji w ramach wdrażania LSR. Od przyjętych kryteriów oraz przypisanych do nich liczby punktów- określenia ważności zależy, jakie wnioski zostaną wybrane do realizacji.

Prosimy o przypisanie wag od 1 do 5 dla przedstawionych kryteriów wyboru operacji,
z zachowaniem zasady 5 - kryterium bardzo istotne,
1 - kryterium mało istotne.
 
KRYTERIA WYBORU OPERACJI
POBIERZ
  

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - kryteria wyboru operacji", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - kryteria wyboru operacji"
do dnia 07.12.2015r.


 Środa - 25. 11. 2015
  
Zapraszamy do zapoznania się z matrycą celów LSR. Znajdują się w niej cele i przedsięwzięcia, jakie będą realizowane przez LGD w najbliższych latach. Uprzejmie prosimy o uwagi.
 
MATRYCA CELÓW LSR
POBIERZ
 
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
POBIERZ
  

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - matryca celów LSR", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - matryca celów LSR"
do dnia 02.12.2015r.


 Wtorek - 10. 11. 2015
  

Spotkanie Zespołu ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 10.11.2015 r. o godzinie 9.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Skalbmierzu odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Celem spotkania było:
Praca nad projektem matrycy logicznej LSR, zasadami wyboru operacji i ustalaniu kryteriów wyboru, zasadami monitorowania i ewaluacji LSR oraz opracowywania planu komunikacji.


 Poniedziałek - 09. 11. 2015
  
Zapraszamy Państwa na KONSULTACJE ONLINE założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

za pomocą komunikatora Gadu-Gadu:

Użytkownik: LGD Perły Ponidzia, numer GG: 56349433

w każdy poniedziałek i w każdą środę
w godz: 10.00 - 12.00.
  

w zakresie:
- Diagnozy i analizy SWOT
- Założeń monitorowania i ewaluacji
- Metod komunikacji


Zadaj pytanie on-line


 Czwartek - 05. 11. 2015
  
Zapraszamy Państwa na otwarte konsultacje założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), która będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

w zakresie:
1. Opracowania zasad wyboru operacji i ustalenia kryteriów wyboru.
2.Opracowania zasad monitorowania i ewaluacji LSR.

Dyżur konsultanta w dniu 12.11.2015r. zgodnie z poniższym harmonogramem
 
Harmonogram konsultacji w dniu 12. 11. 2015r.
POBIERZ

 Środa - 04. 11. 2015
  
Zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych założeń monitoringu i ewaluacji.
 
ZAŁOŻENIA MONITORINGU I EWALUACJI
POBIERZ
  

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu do dnia 12 listopada 2015r.

 
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
POBIERZ
  

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - monitoring i ewaluacja", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - monitoring i ewaluacja".


 Środa - 04. 11. 2015
  
Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie kluczowych zdaniem Państwa metod komunikacji ze społecznością lokalną podczas realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.
W tym celu prosimy o wybór spośród podanych propozycji 5 metod komunikacji na każdym etapie związanym z wdrażaniem LSR.
Plik należy pobrać, a następnie po dokonaniu wyboru poprzez wstawienie w odpowiednim polu znaku "x", odesłać drogą mailową na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl

Termin nadsyłania upływa 12 listopada.
 
Możliwe działania w ramach planu komunikacji
POBIERZ

 Wtorek - 20. 10. 2015
  

Konsultacje społeczne Analizy SWOT

Zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych wypracowanej podczas spotkań informacyjno- konsultacyjnych analizy SWOT (mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia obszaru Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia").

 
Analiza SWOT
POBIERZ
  

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu do dnia 27 października 2015r.

 
FORMULARZ ZGŁASZANIA UWAG
POBIERZ
  

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - analiza SWOT", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - analiza SWOT".


 Poniedziałek - 19. 10. 2015
  

Spotkanie Zespołu ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 16.10.2015 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Celem spotkania było:
Wybór mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń odpowiadających kierunkowi rozwoju obszaru (analiza SWOT) .


 Piątek - 09. 10. 2015
  

Zaproszenie do prac w Zespole ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" zaprasza osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji
z gmin:
Gręboszów, Olesno, Mędrzechów, Bolesław, Czarnocin, Opatowiec, Bejsce i Skalbmierz
do udziału w pracach Zespołu ds. opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2016-2023.

Zainteresowanych udziałem w pracach zespołu prosimy o kontakt z biurem LGD Perły Ponidzia
ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz
Nr. Tel. 41 3529077 Środa - 07. 10. 2015
  

Spotkania dotyczące opracowania LSR na lata 2016-2023

W dniach 5 i 6 października 2015 roku w gminach Gręboszów, Olesno, Mędrzechów, Bolesław, Czarnocin, Opatowiec, Bejsce i Skalbmierz zgodnie z Planem włączenia społecznego na terenie działania Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" odbyły się spotkania dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło140 osób. Uczestnicy spotkań pracowali nad oceną potencjału LGD, analizowali mocne i słabe strony, szanse
i zagrożenia. Konsultacje pozwalają zdiagnozować potrzeby oraz poznać opinie i pomysły mające na celu określenie kierunku rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych PROW
na lata 2014-2020.


Dziękujemy Wszystkim za aktywny udział
w spotkaniach!

GALERIA


 Środa - 23. 09. 2015
  

Plan Włączenia Społecznego

Założeniem Stowarzyszenia LGD "Perły Ponidzia" jest stworzenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

W celu zapewnienia oddolnego charakteru opracowywanego dokumentu planuje się szeroką partycypację przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców z każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Oddolne podejście zapewni zdefiniowanie potrzeb i problemów lokalnej społeczności. Jeżeli są Państwo zainteresowani włączeniem się we współtworzenie tego dokumentu, zachęcamy do współpracy!

 
Plan Włączenia Społeczności
POBIERZ

 Czwartek - 09 września 2015
  

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-warsztatowe zaplanowane w ramach konsultacji społecznych przy opracowaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)
dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" (gminy: Bejsce, Bolesław, Czarnocin, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Opatowiec, Skalbmierz), realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkania skierowane są do przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz przedsiębiorców.

Spotkania konsultacyjne są współfinansowane
ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" - PROW 2014-2020.

  

HARMONOGRAM SPOTKAŃ
POBIERZ

  

PROGRAM SPOTKAŃ
POBIERZ

  

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych
do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu także poprzez wypełnienie zamieszczonych poniżej ankiet oraz wypełnienie fiszki przez osoby mające pomysł na ciekawy projekt
do realizacji na terenie LGD "Perły Ponidzia".

 
FISZKA PROJEKTOWA
POBIERZ
 
ANKIETA 1
POBIERZ
 
ANKIETA 2
POBIERZ
 
ANKIETA 3
POBIERZ
  

Zgromadzone informacje posłużą do wypracowania analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse
i zagrożenia obszaru) oraz do wytyczenia kierunków działań i określenia celów LSR.

Wypełnione Fiszki oraz Ankiety prosimy przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia

"Lokalna Grupa Działania - Perły Ponidzia"
ul. Szkolna 3
28-530 Skalbmierz

adres e-mail:

lgd.perlyponidzia@op.pl


/ STRONA GŁÓWNA /