Witamy na Stronie Lokalnej Grupy Działania "PERŁY PONIDZIA"
 

OBSZAR LGD

GMINY

O NAS

WŁADZE LGD

DOKUMENTY LGD

ANKIETA MONITORUJĄCA

Wszyscy Beneficjenci, którzy uzyskali wsparcie za pośrednictwem Lokalnej Grupy działania "Perły Ponidzia" mają obowiązek dostarczyć/przesłać do siedziby LGD ankietę monitorującą
POBIERZ

DO POBRANIA

OGŁOSZENIA I KONKURSY

DANE LGD

 

 
 
 INFORMACJA !!!
  
KOLEJNE INFORMACJE NA TEMAT DZIAŁALNOŚCI

LGD "Perły Ponidzia"

JUŻ WKRÓTCE


czytaj więcej


 Stowarzyszenie LGD "PERŁY PONIDZIA"

Stowarzyszenie zostało powołane w dniu 15 listopada 2007 r. w Kazimierzy Wielkiej przez kilkadziesiąt osób - przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, zainteresowanych realizacją niniejszej Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Stowarzyszenie pozostaje otwarte na nowych partnerów, którzy są zainteresowani aktywną realizacją niniejszej Strategii.

W dniu 15 listopada 2007r. ukonstytuował się Zarząd Stowarzyszenia.

Na spotkaniu założycielskim Stowarzyszenia w dniu 15 listopada 2007r. powołano także Komisję Rewizyjną w dniu 18września 2008r powołano Radę Stowarzyszenia LGD "Perły Ponidzia". Zarówno w przypadku Komisji, jak i Rady zadbano o zapewnienie w miarę równej reprezentacji dla czterech gmin i trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego.