LSR 2021-2027

PRZYGOTOWANIE LSR NA LATA 2021 - 2027

BADANIE ANKIETOWE

ANKIETA PLANISTYCZNA
NA POTRZEBY OPRACOWANIA ZAŁOŻEŃ
DO LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU
DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA "PERŁY PONIDZIA"

Lokalna Grupa Działania (LGD) "Perły Ponidzia" obejmuje gminy: Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów oraz Olesno. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. Zamysłem podejścia LEADER jest zaangażowanie energii i zasobów ludzi oraz miejscowych organizacji jako podmiotów rozwoju, by umożliwić im wkład w przyszły rozwój obszarów wiejskich. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023-2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w określeniu celów i przedsięwzięć do realizacji na obszarze działania LGD. Ankieta ma charakter anonimowy.

Aby wypełnić ankietę - KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 28.10.2022 r.

BADANIE ANKIETOWE

BADANIE ANKIETOWE
NA POTRZEBY LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2023-2027
ETAP DIAGNOSTYCZNY

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania (LGD) "Perły Ponidzia" obejmuje gminy: Skalbmierz, Czarnocin, Bejsce, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno. LGD jest głównym narzędziem stosowania podejścia LEADER do rozwoju obszaru poprzez bezpośrednie angażowanie lokalnych przedstawicieli w opracowywanie i realizację lokalnych strategii, podejmowanie decyzji i przydzielanie zasobów. W związku z opracowywaniem dla LGD Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) na lata 2023-2027 pragniemy zachęcić Państwa do wypełnienia ankiety, która pomoże w zdiagnozowaniu największych potencjałów, zasobów, problemów i potrzeb na obszarze działania LGD.

LGD "Perły Ponidzia" przygotowuje diagnozę obszaru, która stanowić będzie punkt wyjścia i bazę dla opracowania LSR. Wnioski z diagnozy będą jednym z najważniejszych elementów dokumentu, w związku z czym istotne jest poznanie Państwa opinii związanych z wewnętrznymi i zewnętrznymi uwarunkowaniami rozwoju i potencjałami obszaru. W związku z tym, zwracamy się do Państwa z prośbą o aktywne wzięcie udziału w procesie diagnostycznym i wypełnienie poniżej zamieszczonej ankiety. Ankieta jest w pełni anonimowa, a zebrane dzięki niej dane posłużą jedynie do opracowania zestawień zbiorczych.

Aby wypełnić ankietę - KLIKNIJ TUTAJ

Ankietę będzie można wypełnić do dnia 30.09.2022 r.

Ankieta jest również dostępna w wersji papierowej w Biurze Stowarzyszenia LGD "Perły Ponidzia", adres: ul. Stanisława Romanowskiego 3, 28-530 Skalbmierz. Jesteśmy przekonani, że jako aktywni mieszkańcy, przedsiębiorcy i przedstawiciele organizacji pozarządowych, lokalnych środowisk gospodarczych oraz instytucji publicznych, środowisk edukacyjnych i kulturalnych, podzielicie się Państwo swoimi opiniami, na których bardzo nam zależy, ponieważ na ich podstawie zaplanowane będą działania, będące realną odpowiedzią na problemy i wyzwania tego obszaru.

Spotkania dotyczące współtworzenia LSR

Opracowujemy nową Strategię Rozwoju dla Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia". Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców, przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców do udziału w pracach nad dokumentem, a także w spotkaniach informacyjno-konsultacyjnych. Wypracowane podczas spotkań pomysły i zebrane uwagi posłużą do identyfikacji najważniejszych problemów, potrzeb i potencjałów oraz do opracowania przedsięwzięć i zadań potrzebnych do realizacji przez LGD. Więcej informacji na www.perlyponidzia.pl.

W przypadku pytań/uwag prosimy o kontakt: tel. 41 3529077, e-mail: biuro@perlyponidzia.pl

Twój udział jest dla nas ważny i będzie miał realny wpływ na nasze działania w najbliższych latach.

Harmonogram spotkań w gminach:

15 lipca 2022 (piątek)

Gmina Skalbmierz - Ochotnicza Straż Pożarna, Plac M. Skłodowskiej-Curie 13

Godz: 09:00 - 10:30

Gmina Czarnocin - Urząd Gminy, Czarnocin 100

Godz: 11:30 - 13:00

19 lipca 2022 (wtorek)

Gmina Bejsce - Ochotnicza Straż Pożarna, Bejsce 229

Godz: 09:00 - 10:30

Gmina Opatowiec - Gminna Biblioteka Publiczna, Rynek 16

Godz: 11:30 - 13:00

Gmina Gręboszów - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, Gręboszów 143

Godz: 14:00 - 15:30

20 lipca 2022 (środa)

Gmina Olesno - Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Leśna 11A

Godz: 09:00 - 10:30

Gmina Bolesław - Urząd Gminy, Bolesław 68

Godz: 11:30 - 13:00

Gmina Mędrzechów - Urząd Gminy, Mędrzechów 434

Godz: 14:00 - 15:30

Harmonogram spotkań - otwórz

Informacja o spotkaniach

Informacja o miejscach i terminach przeprowadzenia spotkań

pobierz plik - otwórz

Plan włączenia społeczności

Plan włączenia społeczności wraz z opisem procesu przygotowania LSR (załącznik nr 6 do wniosku)

pobierz plik - otwórz