ARCHIWUM

ROK 2019

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

ROK 2018

POSIEDZENIE ZARZĄDU LGD

W dniu 17. 12. 2018 roku (poniedziałek) o godz: 17:00 w Biurze LGD w Skalbmierzu, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz odbędzie się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

Konsultacje LSR

Konsultacje Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)

W związku z koniecznością dokonania zmian w zapisach LSR (zmiany zaznaczono kolorem) przedstawiamy zaktualizowaną LSR do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentu należy wnosić drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - LSR", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - LSR" do dnia 13.12.2018r.

POSIEDZENIE ZARZĄDU LGD

W dniu 06. 12. 2018 roku (czwartek) o godz: 17:00 w Biurze LGD w Skalbmierzu, ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz odbędzie się Posiedzenie Zarządu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia"

SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE Z MIESZKAŃCAMI

Spotkanie aktywizacyjne z mieszkańcami obszaru LGD "Perły Ponidzia".

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD na spotkanie informacyjno - konsultacyjne z mieszkańcami LGD "Perły Ponidzia" organizowane w ramach przedsięwzięcia 1.2.7 Dobre praktyki w zakresie zaangażowania społeczności lokalnej. Spotkanie odbędzie się 23.11.2018r. o godz: 16:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie, ul. Leśna 11A, 33-210 Olesno.

Serdecznie zapraszamy!

SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE Z MIESZKAŃCAMI

Spotkanie aktywizacyjne z mieszkańcami obszaru LGD "Perły Ponidzia".

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD na spotkanie informacyjno - konsultacyjne z mieszkańcami LGD "Perły Ponidzia" organizowane w ramach przedsięwzięcia 1.2.7 Dobre praktyki w zakresie zaangażowania społeczności lokalnej. Spotkanie odbędzie się 03.10.2018r. o godz: 16:30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Oleśnie, ul. Leśna 11A, 33-210 Olesno.

Serdecznie zapraszamy!

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

W związku z udziałem pracowników biura w szkoleniu z zakresu ochrony i przetwarzania danych osobowych po zmianie przepisów

w dniach 23 - 24. 07. 2018 BIURO LGD NIECZYNNE

INFORMACJA DOTYCZĄCA REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

informuje, że do dnia 29.06.2018r. żaden podmiot (inny niż LGD) nie zgłosił zamiaru realizacji projektu własnego nr 1/2018/W ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia:

1.1.3 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny

UWAGA DZIECIAKI KONKURS !!!

MAŁA FIRMA - DUŻY SUKCES
DRUGI NABÓR

Zapraszamy uczniów z klas 6 -7 Szkół Podstawowych z terenu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" do udziału w Projekcie "Kreator Przedsiębiorczości".

Co należy zrobić:

- Utworzyć 4- osobowy zespół (kilka zespołów z jednej szkoły) - uzyskać zgodę Dyrektora i znaleźć opiekuna

- opracować pomysł na biznes

Nagrodą będzie wakacyjny 10-dniowy obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla 8 zwycięskich zespołów. Na formularze zgłoszeniowe czekamy do 22 czerwca 2018 roku.

Formularze zgłoszeniowe muszą być kompletne tzn. muszą zawierać: formularz zgłoszeniowy, kartę uczestnika z oświadczeniami i deklaracją oraz "mój pomysł na biznes".

DO POBRANIA:

- Regulamin - otwórz

- Formularz zgłoszeniowy - otwórz

- Karta uczestnika z załącznikami - otwórz

- Pomysł na biznes - otwórz

- Wyniki rekrutacji - otwórz

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

W dniu 15. 06. 2018 roku (piątek) o godz: 10.00 w Hotelu "Wiśniewski", Kraśniów 25, 28-520 Opatowiec, odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD "Perły Ponidzia".

SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE Z MIESZKAŃCAMI

Spotkanie aktywizacyjne z mieszkańcami obszaru LGD "Perły Ponidzia".

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD na spotkanie informacyjno - konsultacyjne z mieszkańcami LGD "Perły Ponidzia" organizowane w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Dobre praktyki w zakresie rozwoju gospodarczego obszaru. Spotkanie odbędzie się 15.06.2018r. o godz: 13:00 w Hotelu "Wiśniewski", Kraśniów 25, 28-520 Opatowiec.

Serdecznie zapraszamy!

Wzór wniosku o rozliczenie grantu/Sprawozdania końcowego

W załącznikach poniżej znajduje się aktualny Wzór wniosku o rozliczenie grantu/sprawozdania końcowego, który należy stosować przy rozliczaniu m.in. grantów powierzonych w ramach naboru 1/2017/G dla Przedsiewzięcia 1.2.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom.

DO POBRANIA:

- Wzór wniosku o rozliczenie grantu/sprawozdania końcowego (.doc) - otwórz

- Wzór wniosku o rozliczenie grantu/sprawozdania końcowego (.pdf) - otwórz

INFORMACJA O PLANOWANEJ REALIZACJI OPERACJI WŁASNEJ

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

informuje o planowanej realizacji projektu własnego nr 1/2018/W ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w ramach działania 19 „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność”, w ramach przedsięwzięcia:

1.1.3 Integracja branż mających kluczowe znaczenie dla rozwoju obszaru: zakwaterowanie i usługi gastronomiczne, kultura, rozrywka i rekreacja, handel hurtowy i detaliczny

DO POBRANIA:

- Informacja - otwórz

- Kryteria wyboru operacji własnej - otwórz

- Procedura wyboru operacji własnych - otwórz

- Formularz zgłoszenia wykonawcy do realizacji operacji - otwórz

- Oświadczenie - otwórz

- Protokół z posiedzenia Rady w terminie 28.05.2018r. - otwórz

UWAGA DZIECIAKI !!! KONKURS

MAŁA FIRMA - DUŻY SUKCES

Zapraszamy uczniów z klas 6 -7 Szkół Podstawowych z terenu Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" do udziału w Projekcie "Kreator Przedsiębiorczości".

Co należy zrobić:

- Utworzyć 4- osobowy zespół (max 1 zespół z jednej szkoły) - uzyskać zgodę Dyrektora i znaleźć opiekuna

- opracować pomysł na biznes

Nagrodą będzie wakacyjny 10-dniowy obóz szkoleniowo-wypoczynkowy dla 8 zwycięskich zespołów. Na formularze zgłoszeniowe czekamy do 14 czerwca 2018 roku.

Formularz zgłoszeniowy musi być kompletny tzn. muszą zawierać: formularz zgłoszeniowy, kartę uczestnika z oświadczeniami i deklaracją oraz "mój pomysł na biznes".

DO POBRANIA:

- Regulamin - otwórz

- Formularz zgłoszeniowy - otwórz

- Karta uczestnika z załącznikami - otwórz

- Pomysł na biznes - otwórz

Wyniki oceny wniosków - nabór nr 1/2018

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych
w terminie 16.04.2018r. - 30.04.2018r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia protestu od decyzji Rady w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o wyniku oceny.

DO POBRANIA:

- Lista operacji wybranych - otwórz

- Protokół z posiedzenia Rady w terminie 28.05.2018r. - otwórz

- Lista operacji zgodnych z LSR które podlegały dalszej ocenie w ramach naboru: nr 1/2018 - otwórz

- Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru: nr 1/2018 - otwórz

- Rejestr interesów członków Rady - otwórz

Wyniki oceny wniosków - nabór nr 2/2018

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

informuje, iż zakończono ocenę wniosków, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszony konkurs w ramach

Przedsięwzięcia 1.1.7 Rozwój działalności gospodarczych prowadzonych przez kobiety
w terminie 16.04.2018r. - 30.04.2018r.

Szczegółowe informacje dotyczące wyników oceny znajdują się na poniższych listach rankingowych.

Jednocześnie informujemy, że wnioskodawcom przysługuje prawo wniesienia protestu od decyzji Rady w terminie 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania informacji o wyniku oceny.

DO POBRANIA:

- Lista operacji wybranych - otwórz

- Protokół z posiedzenia Rady w terminie 28.05.2018r. - otwórz

- Lista operacji zgodnych z LSR które podlegały dalszej ocenie w ramach naboru: nr 2/2018 - otwórz

- Lista członków Rady biorących udział w ocenie w ramach naboru: nr 2/2018 - otwórz

- Rejestr interesów członków Rady - otwórz

SPOTKANIE AKTYWIZACYJNE Z MIESZKAŃCAMI

Spotkanie aktywizacyjne z mieszkańcami obszaru LGD "Perły Ponidzia".

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" serdecznie zaprasza mieszkańców obszaru LGD na spotkanie informacyjno - konsultacyjne z mieszkańcami LGD "Perły Ponidzia" organizowane w ramach przedsięwzięcia 1.1.1 Dobre praktyki w zakresie rozwoju gospodarczego obszaru. Spotkanie odbędzie się 25.05.2018r. o godz: 15:30 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Skalbmierzu, ul. Szkolna 1.

Serdecznie zapraszamy!

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

W związku z udziałem pracowników biura w spotkaniu dotyczącym udziału w Targach Agrotravel & Active Life 2018 w ramach projektu współpracy "Czas na Świętokrzyskie"

w dniu 13. 04. 2018 BIURO LGD CZYNNE w godz: 11:30 - 15:15

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

W związku z udziałem pracowników biura w szkoleniu

w dniu 06. 04. 2018 BIURO LGD NIECZYNNE

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 1/2018

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno

ogłasza nabór wniosków nr 1/2018
o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie:
od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2018r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia", od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12.00 do 17.00, wtorek - piątek od 8:00 do 14:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2018 roku o godzinie 17.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

- Ogłoszenie o naborze na realizację przedsięwzięcia 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych - otwórz

- Regulamin naboru wniosków nr 1/2018 - przedsięwzięcie 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych - otwórz

- Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. - otwórz

- Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. - otwórz

- Regulamin Pracy Rady - otwórz

- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz

- Kryteria wyboru operacji - przedsięwzięcie 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych - otwórz

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że operacja wykorzystuje innowacyjne rozwiązania - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że prowadzi działalność w branży kluczowej dla rozwoju obszaru określonej w LSR - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że na dzień złożenia wniosku ma adres wykonywania działalności na obszarze LSR (w przypadku osób fizycznych) lub siedzibę albo oddział na obszarze LSR (dotyczy osób prawnych) od co najmniej 12 miesięcy - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że nie została mu dotychczas przyznana pomoc w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia albo upłynęły co najmniej 2 lata od dnia przyznania Wnioskodawcy pomocy na operację w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia - otwórz

WZORY WNIOSKÓW, UMÓW, INSTRUKCJE

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

- Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz

- Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017r. (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

- Biznesplan (.pdf) - otwórz

- Biznesplan (.docx) - otwórz

- Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz

- Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz

- Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4.(.excel) - otwórz

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

- Oświadczenie (.pdf) - otwórz

- Oświadczenie (.excel) - otwórz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

- Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz

- Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

- Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz

- Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz

- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz

- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel) - otwórz

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

OGŁOSZENIE O NABORZE nr 2/2018

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

działająca na terenie gmin: Skalbmierz, Bejsce, Czarnocin, Opatowiec, Bolesław, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno

ogłasza nabór wniosków nr 2/2018
o przyznanie pomocy na operacje w ramach:

Przedsięwzięcia 1.1.7 Rozwój działalności gospodarczych prowadzonych przez kobiety

w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Wnioski o przyznanie pomocy należy składać w terminie:
od 16 kwietnia do 30 kwietnia 2018r.

Wnioski należy składać bezpośrednio w Biurze Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia", od poniedziałku do piątku w godzinach: poniedziałek od 12.00 do 17.00, wtorek - piątek od 8:00 do 14:00. Ostateczny termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2018 roku o godzinie 17.00. Wniosek o przyznanie pomocy należy złożyć na obowiązującym formularzu wraz z wymaganymi załącznikami.

- Ogłoszenie o naborze na realizację przedsięwzięcia 1.1.7 Rozwój działalności gospodarczych prowadzonych przez kobiety - otwórz

- Regulamin naboru wniosków nr 2/2018 - przedsięwzięcie 1.1.7 Rozwój działalności gospodarczych prowadzonych przez kobiety - otwórz

- Procedura oceny i wyboru operacji w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020. - otwórz

- Karta weryfikacji formalnej wniosku o udzielenie wsparcia operacjom wdrażanym w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014 – 2020. - otwórz

- Regulamin Pracy Rady - otwórz

- Kryteria wyboru operacji - przedsięwzięcie 1.1.7 Rozwój działalności gospodarczych prowadzonych przez kobiety - otwórz

- Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki - otwórz

- Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Perły Ponidzia” objęta Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że operacja wykorzystuje innowacyjne rozwiązania - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że prowadzi działalność w branży kluczowej dla rozwoju obszaru określonej w LSR - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że na dzień złożenia wniosku ma adres wykonywania działalności na obszarze LSR (w przypadku osób fizycznych) lub siedzibę albo oddział na obszarze LSR (dotyczy osób prawnych) od co najmniej 12 miesięcy - otwórz

- Oświadczenie Wnioskodawcy - że nie została mu dotychczas przyznana pomoc w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia albo upłynęły co najmniej 2 lata od dnia przyznania Wnioskodawcy pomocy na operację w zakresie określonym w §2 ust. 1 pkt. 2 lit. a rozporządzenia - otwórz

WZORY WNIOSKÓW, UMÓW, INSTRUKCJE

1) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

- Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz

- Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) - wersja 3z - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

2) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy zaktualizowana w dniu 1 grudnia 2017r. (wersja 3z) - otwórz

3) Biznesplan (wersja 3z)

- Biznesplan (.pdf) - otwórz

- Biznesplan (.docx) - otwórz

- Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.pdf) - otwórz

- Biznesplan w zakresie tworzenia lub rozwoju inkubatorów przetwórstwa lokalnego produktów rolnych (.docx) - otwórz

- Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4.(.excel) - otwórz

- Informacje pomocnicze przy wypełnianiu biznesplanu (wersja 3z) - otwórz

4) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

- Oświadczenie (.pdf) - otwórz

- Oświadczenie (.excel) - otwórz

5) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa - otwórz

6) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

- Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) - otwórz

- Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) - otwórz

- Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) - otwórz

- Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) - otwórz

- Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) - otwórz

7) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

- Wniosek o płatność (.pdf) - wersja 3z - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z - otwórz

- Wniosek o płatność (.excel) - wersja 3z - otwórz

- Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z - otwórz

8) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z) - otwórz

- Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.excel) - otwórz

- Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu - otwórz

Spotkania Informacyjne / Szkolenia

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" informuje, iż w związku z ogłoszeniami o naborach wniosków od 16 kwietnia 2018r. do 30 kwietnia 2018r. o udzielenie wsparcia w ramach przedsięwzięć 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych, 1.1.7 Rozwój działalności gospodarczych prowadzonych przez kobiety na obszarze objętym LSR odbędą się spotkania informacyjne oraz szkolenia dla potencjalnych beneficjentów.

Serdecznie zapraszamy mieszkańców, przedstawicieli lokalnych stowarzyszeń oraz kobiety zainteresowane rozpoczęciem działalności gospodarczej z obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" zainteresowanych możliwością pozyskania środków finansowych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, Działanie 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, Poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność do udziału w spotkaniach. Spotkania odbędą się w każdej z gmin należącej do LGD według poniższego harmonogramu.

Harmonogram spotkań w gminach:

03 kwietnia 2018 (wtorek)

Gmina Bejsce - Gminny Ośrodek Kultury, 28-512 Bejsce 50

Spotkanie informacyjne od 17:00 do 17:30

Szkolenie od 17:30 do 18:30

04 kwietnia 2018 (środa)

Gmina Bolesław - Urząd Gminy, 33-220 Bolesław 68

Spotkanie informacyjne od 08:00 do 08:30

Szkolenie od 08:30 do 09:30

Gmina Mędrzechów - Urząd Gminy, 33-221 Mędrzechów 434

Spotkanie informacyjne od 09:45 do 10:15

Szkolenie od 10:15 do 11:15

Gmina Olesno - Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Leśna 11 A, 33-210 Olesno

Spotkanie informacyjne od 11:45 do 12:15

Szkolenie od 12:15 do 13:15

Gmina Gręboszów - Gminne Centrum Kultury i Czytelnictwa, 33-260 Gręboszów 143

Spotkanie informacyjne od 13:45 do 14:15

Szkolenie od 14:15 do 15:15

Gmina Opatowiec - Instytucja Kultury pn. Gminna Biblioteka Publiczna, ul. Rynek 16, 28-520 Opatowiec

Spotkanie informacyjne od 15:30 do 16:00

Szkolenie od 16:00 do 17:00

05 kwietnia 2018 (czwartek)

Gmina Czarnocin - Urząd Gminy, 28-506 Czarnocin 100

Spotkanie informacyjne od 14:00 do 14:30

Szkolenie od 14:30 do 15:30

Gmina Skalbmierz - Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 1, 28-530 Skalbmierz

Spotkanie informacyjne od 16:00 do 16:30

Szkolenie od 16:30 do 17:30

Planowane nabory wniosków

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" informuje, że planowane jest ogłoszenie naborów wniosków o przyznanie pomocy w ramach przedsięwzięć 1.1.4 Rozwój działalności gospodarczych, 1.1.7 Rozwój działalności gospodarczych prowadzonych przez kobiety. Szczegółowy termin naborów zostanie podany po akceptacji Zarządu Województwa Świętokrzyskiego.

Pragniemy również poinformować, że po uzgodnieniu terminu naborów wniosków z Zarządem Województwa zostaną przeprowadzone spotkania informacyjne i szkolenia w każdej z gmin należących do LGD. Terminy i miejsca spotkań zostaną zamieszczone na naszej stronie internetowej.

Biuro LGD świadczyć będzie również nieodpłatne usługi doradcze dla potencjalnych beneficjentów.

Szczegółowych informacji o możliwościach i zasadach pozyskania wsparcia na realizację operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju PROW 2014-2020 udzielają pracownicy LGD pod numerem telefonu: 41 3529077.

Pytania można również przesyłać za pomocą poczty elektronicznej na adres: biuro@perlyponidzia.pl.

Informacje udzielane są także w siedzibie LGD pod adresem ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz w godzinach pracy Biura LGD, t.j.:

- poniedziałek od 11:15 do 19:15

- wtorek - piątek od 7:15 do 15:15 oraz po wcześniejszych uzgodnieniach od 15:15 do 19:15

PODPISANIE UMÓW Z GRANTOBIORCAMI

W dniu 09 marca 2018r. w Sali Konferencyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Skalbmierzu odbyło się uroczyste podpisanie przez Lokalną Grupę Działania "Perły Ponidzia" umów powierzenia grantu z grantobiorcami na realizację grantów w ramach przedsięwzięcia 1.1.6 Zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańcom realizowanego w ramach PROW 2014-2020.

W ramach przedsięwzięcia wspierane będą inicjatywy aktywizujące, mające na celu zagospodarowanie czasu wolnego mieszkańców obszaru LGD.

W ramach projektu grantowego dofinansowanie otrzymało 26 grantobiorców na łączną kwotę 299 985,00 PLN.

Gratulujemy pozyskania środków i życzymy sprawnej realizacji projektów grantowych.

WARSZTAT REFLEKSYJNY

ZAPROSZENIE do udziału w organizowanym WARSZTACIE REFLEKSYJNYM dotyczącym realizacji LSR i działalności LGD.

Serdecznie zapraszamy do udziału w warsztacie refleksyjnym, który jest elementem ewaluacji wewnętrznej LGD. Podczas warsztatu, który zaplanowaliśmy na dzień 23 lutego 2018 r., od godz. 10.00 do 16.00 w MGOK w Skalbmierzu ul. Szkolna 1, podejmiemy dyskusję w oparciu o poniższe pytania:
a/ Czy realizacja finansowa i rzeczowa LSR przebiegała zgodnie z planem i można ją uznać za zadowalającą ?
b/ W jakim stopniu jakość składanych projektów wybieranych we wszystkich obszarach tematycznych wpływa na osiąganie wskaźników w zaplanowanym czasie ?
c/ W jakim stopniu stosowane kryteria wyboru projektów spełniają swoją rolę ?
d/ W jakim stopniu wybierane projekty realizowane w ramach LSR przyczyniają się do osiągnięcia celów LSR i w jakim stopniu przyczyniają się do odpowiadania na potrzeby społeczności z obszaru LGD ?
e/ Czy przyjęty system wskaźników dostarcza wszystkie potrzebne informacje niezbędne do określenia skuteczności interwencyjnej strategii ?
f/ Czy procedury naboru wyboru i realizacji projektów są przyjazne dla beneficjentów ?
g/ Jaka jest skuteczność działania biura LGD (działań animacyjnych, informacyjno-promocyjnych, doradczych) ?
h/ Jakie zmiany należy wprowadzić w działaniach LGD, by skuteczniej realizowała cele LSR ?

Dyskusja odbywać się będzie w oparciu o dane, które przygotuje biuro LGD oraz Państwa doświadczenia.

Do udziału w warsztacie zapraszamy członków Zarządu, Rady, ale również będziemy wdzięczni za uczestnictwo naszych wnioskodawców.

Podsumowanie spotkania będzie polegało na zebraniu wszystkich ustaleń dotyczących koniecznych działań do wdrożenia w kolejnym roku, tj. 2018

Warsztat poprowadzi przedstawiciel firmy zewnętrznej InicjatywaLokalna.pl we współpracy z pracownikami biura LGD.

Swoje uczestnictwo w warsztacie prosimy potwierdzić telefonicznie (41 3529077) do dnia 20 lutego 2018r.

Konsultacje PROCEDURY

Konsultacje Procedury wyboru i oceny operacji

W związku ze zmianami Procedury wyboru i oceny operacji przedstawiamy zaktualizowaną procedurę do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - Procedura wyboru i oceny operacji", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Procedura wyboru i oceny operacji" do dnia 21.02.2018r.

Konsultacje PROCEDURY (GRANTY)

Konsultacje Procedury wyboru i oceny grantobiorców

W związku ze zmianami Procedury wyboru i oceny grantobiorców przedstawiamy zaktualizowaną procedurę do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - Procedura wyboru i oceny grantobiorców", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Procedura wyboru i oceny grantobiorców" do dnia 21.02.2018r.

Konsultacje PROCEDURY (OPERACJE WŁASNE)

Konsultacje Procedury wyboru i oceny operacji własnych

W związku ze zmianami Procedury wyboru i oceny operacji własnych przedstawiamy zaktualizowaną procedurę do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - Procedura wyboru i oceny operacji własnych", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Procedura wyboru i oceny operacji własnych" do dnia 21.02.2018r.

Konsultacje KRYTERIÓW

Konsultacje Kryteriów wyboru operacji

W związku ze zmianami Kryteriów wyboru operacji przedstawiamy zaktualizowane kryteria do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru operacji", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru operacji" do dnia 21.02.2018r.

Konsultacje KRYTERIÓW (GRANTY)

Konsultacje Kryteriów wyboru grantobiorców

W związku ze zmianami Kryteriów wyboru grantobiorców przedstawiamy zaktualizowane kryteria do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru grantobiorców", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru grantobiorców" do dnia 21.02.2018r.

Konsultacje KRYTERIÓW (OPERACJE WŁASNE)

Konsultacje Kryteriów wyboru operacji własnych

W związku ze zmianami Kryteriów wyboru operacji własnych przedstawiamy zaktualizowane kryteria do konsultacji i zgłaszania uwag.

Uwagi do dokumentów należy wnosić drogą elektroniczną na adres: biuro@perlyponidzia.pl, wpisując w tytule e-maila: "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru operacji własnych", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - Kryteria wyboru operacji własnych" do dnia 21.02.2018r.

ANKIETA MONITORUJĄCA REALIZACJĘ OPERACJI

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia" informuje, że beneficjenci, którzy uzyskali dofinansowanie za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia", zobowiązani są do przekazywania Lokalnej Grupie Działania informacji niezbędnych do monitorowania wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Obowiązek ten wynika z umowy o przyznaniu pomocy, podpisanej pomiędzy Beneficjentem a Zarządem Województwa Świętokrzyskiego.

W związku z powyższym zwracamy się o przedłożenie Ankiety monitorującej realizację operacji objętych dofinansowaniem ze środków EFRROW w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia".

Ankietę monitorującą sporządza się na formularzu udostępnionym przez Lokalną Grupę Działania "Perły Ponidzia". Ankieta w wersji edytowalnej dostępna jest na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl w zakładce Ankiety.

Ankietę należy wypełnić na podstawie danych z wniosku o przyznanie pomocy, umowy o przyznaniu pomocy oraz wniosku o płatność (uwzględniając ewentualne uzupełnienia dokonane na wezwanie instytucji wdrażającej - Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego Biura PROW). Ankieta dotyczy jednego projektu, w przypadku realizacji przez beneficjenta kilku projektów prosimy o wypełnienie oddzielnej ankiety dla każdego projektu.

Wypełnioną ankietę monitorującą, podpisaną przez osoby upoważnione należy dostarczyć w wersji papierowej, osobiście lub pocztą do biura Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia", ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz niezwłocznie po otrzymaniu płatności ostatecznej. Do ankiety należy dołączyć dokumentację fotograficzną z realizacji operacji w formie elektronicznej. Dane te pozwolą LGD na monitorowanie LSR oraz w ramach działań promocyjno - informacyjnych mogą zostać umieszczane na stronie internetowej www.perlyponidzia.pl.

- Ankieta monitorująca realizację operacji objętych dofinansowaniem ze środków EFRROW w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" (wersja .pdf)

- Ankieta monitorująca realizację operacji objętych dofinansowaniem ze środków EFRROW w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" (wersja edytowalna .doc)