ARCHIWUM

ROK 2019

ROK 2018

ROK 2017

ROK 2016

ROK 2015

POSIEDZENIE RADY LGD

W dniu 22. 12. 2015 roku (wtorek) w Biurze LGD w Skalbmierzu odbędzie się Posiedzenie Rady Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" dotyczące przyjęcia: Regulaminu Pracy Rady, Procedury wyboru i oceny operacji, Procedury wyboru i oceny grantobiorców, Procedury wyboru i oceny operacji własnych, Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji i ich zmiany, Procedury ustalania kryteriów wyboru grantobiorców i ich zmiany, Procedury ustalania kryteriów wyboru operacji własnych i ich zmiany, Kryteriów wyboru operacji, Kryteriów wyboru grantobiorców oraz Kryteriów wyboru operacji własnych

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW LGD

W dniu 07. 12. 2015 roku (poniedziałek) o godz: 11.00 w Urzędzie Gminy w Bolesławiu (Sala Narad) odbędzie się Walne Zebranie Członków LGD "Perły Ponidzia".

Konsultacje społeczne LSR

Szanowni Państwo

Od kilku miesięcy wraz z mieszkańcami opracowujemy dokument Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR).Jesteśmy już po wielu spotkaniach konsultacyjnych. Gromadziliśmy również dane prosząc mieszkańców o wypełnianie ankiet.

Obecnie zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych opracowanej Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia".

Uwagi do dokumentu należy wnosić drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - LSR", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - LSR" do dnia 07.12.2015r.

Spotkanie zespołu ds. opracowania LSR

Spotkanie Zespołu ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 01.12.2015 r. o godzinie 8.00 w Domu Kultury w Opatowcu odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Celem spotkania było: Podsumowanie prac dotyczących tworzenia LSR.

Konsultacje zasad wyboru operacji

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami wyboru operacji. Uprzejmie prosimy o uwagi.

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - zasady wyboru operacji", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - zasady wyboru operacji" do dnia 07.12.2015r.

Konsultacje kryteriów wyboru operacji

Szanowni Państwo

Trwają ostatnie prace nad dokumentem Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Kryteria wyboru operacji są elementem LSR według którego oceniane będą wnioski złożone na realizację operacji w ramach wdrażania LSR. Od przyjętych kryteriów oraz przypisanych do nich liczby punktów- określenia ważności zależy, jakie wnioski zostaną wybrane do realizacji.

Prosimy o przypisanie wag od 1 do 5 dla przedstawionych kryteriów wyboru operacji, z zachowaniem zasady 5 - kryterium bardzo istotne, 1 - kryterium mało istotne.

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - kryteria wyboru operacji", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - kryteria wyboru operacji" do dnia 07.12.2015r.

Konsultacje MATRYCY CELÓW LSR

Zapraszamy do zapoznania się z matrycą celów LSR. Znajdują się w niej cele i przedsięwzięcia, jakie będą realizowane przez LGD w najbliższych latach. Uprzejmie prosimy o uwagi.

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - matryca celów LSR", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - matryca celów LSR" do dnia 02.12.2015r.

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW w konferencji dotyczącej działań infrastrukturalnych PROW 2014-2020

w dniu 23. 11. 2015 BIURO LGD NIECZYNNE

Spotkanie zespołu ds. opracowania LSR

Spotkanie Zespołu ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 10.11.2015 r. o godzinie 9.00 w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Skalbmierzu odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Celem spotkania było: Praca nad projektem matrycy logicznej LSR, zasadami wyboru operacji i ustalaniu kryteriów wyboru, zasadami monitorowania i ewaluacji LSR oraz opracowywania planu komunikacji.

Konsultacje ONLINE

Zapraszamy Państwa na KONSULTACJE ONLINE założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność

za pomocą komunikatora Gadu-Gadu:

Użytkownik: LGD Perły Ponidzia

numer GG: 56349433

w każdy poniedziałek i w każdą środę w godz: 10.00 - 12.00.

W ZAKRESIE

Zadaj pytanie on-line

OTWARTE KONSULTACJE ZAŁOŻEŃ LSR

Zapraszamy Państwa na otwarte konsultacje założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), która będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

w zakresie: 1.Opracowania zasad wyboru operacji i ustalenia kryteriów wyboru. 2.Opracowania zasad monitorowania i ewaluacji LSR.

Dyżur konsultanta w dniu 12.11.2015r. zgodnie z poniższym harmonogramem

Zapraszamy Państwa na Spacer Badawczy dotyczący konsultacji założeń Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR), która będzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

w zakresie: 1. Opracowania zasad wyboru operacji i ustalenia kryteriów wyboru. 2. Opracowania zasad monitorowania i ewaluacji LSR. 3. Przygotowania planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR.

Spacer Badawczy w dniu 14.11.2015r. zgodnie z poniższym harmonogramem

Konsultacje Założeń Monitoringu i Ewaluacji

Zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych założeń monitoringu i ewaluacji.

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzudo dnia 12 listopada 2015r.

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - monitoring i ewaluacja", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - monitoring i ewaluacja".

Konsultacje metod komunikacji ze społecznością

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wskazanie kluczowych zdaniem Państwa metod komunikacji ze społecznością lokalną podczas realizacji strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. W tym celu prosimy o wybór spośród podanych propozycji 5 metod komunikacji na każdym etapie związanym z wdrażaniem LSR. Plik należy pobrać, a następnie po dokonaniu wyboru poprzez wstawienie w odpowiednim polu znaku "x", odesłać drogą mailową na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl

Termin nadsyłania upływa 12 listopada.

Konsultacje społeczne ANALIZY SWOT

Zapraszamy Państwa do konsultacji społecznych wypracowanej podczas spotkań informacyjno- konsultacyjnych analizy SWOT (mocne i słabe strony oraz szanse i zagrożenia obszaru Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia").

Uwagi w ramach konsultacji społecznych będą przyjmowane wyłącznie na niniejszym formularzu do dnia 27 października 2015r.

Wypełniony formularz prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres: lgd.perlyponidzia@op.pl, wpisując w tytule e-maila:"Konsultacje społeczne - analiza SWOT", lub przesłać listownie na adres Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia", ul.Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz, z dopiskiem "Konsultacje społeczne - analiza SWOT".

Spotkanie zespołu ds. opracowania LSR

Spotkanie Zespołu ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju

W dniu 16.10.2015 r. o godzinie 9.00 w siedzibie Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" odbyło się spotkanie Zespołu ds. opracowania Lokalnej Strategii Rozwoju.

Celem spotkania było: Wybór mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń odpowiadających kierunkowi rozwoju obszaru (analiza SWOT) .

Spotkania dotyczące opracowania LSR

Spotkania dotyczące opracowania LSR na lata 2016-2023

W dniach 5 i 6 października 2015 roku w gminach Gręboszów, Olesno, Mędrzechów, Bolesław, Czarnocin, Opatowiec, Bejsce i Skalbmierz zgodnie z Planem włączenia społecznego na terenie działania Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" odbyły się spotkania dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR). Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło140 osób. Uczestnicy spotkań pracowali nad oceną potencjału LGD, analizowali mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia. Konsultacje pozwalają zdiagnozować potrzeby oraz poznać opinie i pomysły mające na celu określenie kierunku rozwoju obszaru z uwzględnieniem kierunków wsparcia i założeń programowych PROW na lata 2014-2020.

Dziękujemy Wszystkim za aktywny udział w spotkaniach!

INFORMACJA O PRACY BIURA LGD

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

INFORMUJE:

W ZWIĄZKU Z UDZIAŁEM PRACOWNIKÓW w spotkaniach informacyjno-warsztatowych zaplanowanych w ramach konsultacji społecznych przy opracowaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR)0

w dniach 05. 10. 2015 oraz 06. 10. 2015 BIURO LGD NIECZYNNE

Plan Włączenia Społecznego

Założeniem Stowarzyszenia LGD "Perły Ponidzia" jest stworzenie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

W celu zapewnienia oddolnego charakteru opracowywanego dokumentu planuje się szeroką partycypację przedstawicieli trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego oraz mieszkańców z każdej z gmin wchodzących w skład LGD. Oddolne podejście zapewni zdefiniowanie potrzeb i problemów lokalnej społeczności. Jeżeli są Państwo zainteresowani włączeniem się we współtworzenie tego dokumentu, zachęcamy do współpracy!

Spotkania Informacyjno - Warsztatowe

Serdecznie zapraszamy na spotkania informacyjno-warsztatowe zaplanowane w ramach konsultacji społecznych przy opracowaniu Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (LSR) dla obszaru działania Lokalnej Grupy Działania "Perły Ponidzia" (gminy: Bejsce, Bolesław, Czarnocin, Gręboszów, Mędrzechów, Olesno, Opatowiec, Skalbmierz), realizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Spotkania skierowane są do przedstawicieli samorządu, organizacji pozarządowych, mieszkańców oraz przedsiębiorców.

Spotkania konsultacyjne są współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.1 "Wsparcie przygotowawcze" - PROW 2014-2020.

Zachęcamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego włączenia się w przygotowanie dokumentu także poprzez wypełnienie zamieszczonych poniżej ankiet oraz wypełnienie fiszki przez osoby mające pomysł na ciekawy projekt do realizacji na terenie LGD "Perły Ponidzia".

Zgromadzone informacje posłużą do wypracowania analizy SWOT (mocne i słabe strony, szanse i zagrożenia obszaru) oraz do wytyczenia kierunków działań i określenia celów LSR.

Wypełnione Fiszki oraz Ankiety prosimy przesłać pocztą elektroniczną lub dostarczyć do biura Stowarzyszenia

Lokalna Grupa Działania "Perły Ponidzia"

ul. Szkolna 3, 28-530 Skalbmierz

ADERS E-MAIL: lgd.perlyponidzia@op.pl